Swedish English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ROT-avdraget spar 50% av arbetskostnaden

« Tillbaka

 

ROT-reglerna i korthet

 • Skattereduktionen är 50% av arbetskostnaden inklusive moms (ej material, resor, maskinhyra)
 • Gäller för privatperson som äger en privatbostad (även fritidshus), men ej för företag)
 • Max 50 000 i skattereduktion per sökande och år (dock ej mer än total skatt för aktuellt inkomstår) )
 • Totalt avdragsutrymme räknas gemensamt med avdrag för hushållsnära tjänster (Husarbete) )
 • Företaget som utför arbetet måste ha F-skattsedel

Läs även på Skatteverkets sida om ROT-avdraget vad som gäller »
Ladda ner Skatteverkets broschyr om ROT-avdraget »

 
Vad räknas som ROT-arbete, får du avdrag?

 • Reparation och tillbyggnadsarbeten invändigt eller utvändigt i direkt anslutning till bostaden)
 • Invändig målning, tapetsering, elinstallation, VS-arbete, snickeriarbete m.m. på privatbostad omfattas
 • Utvändig målning, dränering, takomläggning, isolering m.m. omfattas om det är i direkt anslutning till privatbostad
 • Markarbeten i trädgård, nybygge av fristående garage, arkitektkostnader, bygge av brygga är exempel på åtgärder som ej räknas som ROT-arbete
 • Arbeten i bostadsrätter förutsätter att arbetet utförs i lägenheten och att bostadsrättsinnehavaren har underhållsansvaret

Läs även Skatteverkets ordlista vilka jobb som omfattas av ROT-avdraget och inte »

 
Hur fungerar skattereduktionen och fakturamodellen praktiskt?

 • Från 1 juli 2009 och framåt kan du använda Fakturamodellen där du får skattereduktionen avdragen direkt på fakturan vilket gör att du slipper ligga ute med pengarna.
 • Entreprenören fakturerar dig halva arbetskostnaden och andra halvan till Skatteverket.
 • Entreprenören behöver uppgifter från dig om namn, personnummer, fastighetsbeteckning och begärd skattereduktion. Han kan även begära information om kvarvarande utrymme för skattereduktion av dig.
 • Du får besked per brev av Skatteverket om reduktionen godkänns och uppgifterna kommer sedan att finnas förtryckta i din inkomstdeklaration.
 • Om Skatteverket ej godkänner din reduktion så fakturerar entreprenören dig resterande belopp.
 • Under 2009 gäller även övergångsregler där du kan ansöka om skattereduktion för Husarbete i efterskott i samband med din deklaration. Spar kvitton som underlag till deklarationen så dras reduktionen från din skatt.

Läs mer om fakturamodellen här »

 

Ett räkneexempel på ROT-avdraget - så mycket sparar du

Du och din partner renoverar badrummet för 120 000, arbetskostnaden utgör 75 000 av beloppet. Dessutom har ni målat om huset för 80 000 varav arbetskostnaden var 50 000.

Skattereduktionen blir då 50% av 75 000 + 50 000 d.v.s. 62 500. Då summan överstiger 50 000 så måste både ditt och din partners utrymme för skattereduktion utnyttjas. Totalkostnaden för era renoveringar minskade då från 200 000 till 137 500 istället.

Det nya ROT-avdraget innebär alltså stora fördelar för dig och nu är rätt tid att genomföra ditt bygg- eller renoveringsprojekt. Alla företag anslutna till BraByggare har F-skattsedel. Be om att få arbetskostnaden specificerad på fakturan. Skattereduktionen får du i efterhand.

Läs fler räkneexempel på Skatteverkets webbplats »

 

Fallgropar med ROT-avdraget – därför godkänns inte din skattereduktionen

Även om arbetet faller under reglerna för s.k. Husarbete så finns det ändå situationer då du riskerar att ej få skattereduktionen godkänd av Skatteverket.

 • Utbetalningsbegäran från hantverkaren till Skatteverket måste vara rätt ifylld. Den ska innehålla namn och personnummer på de som utnyttjar ROT-avdrag för det aktuella projekt samt fastighetsbeteckning eller org.nr. för föreningen och lägenhetsnummer för bostadsrätter. Om utbetalningsbegäran inte godkänns är risken stor att hantverkaren fakturerar dig det kvarstående beloppet.
 • Du kan aldrig få mer i skattereduktion för husarbete än vad du betalar i slutlig skatt för det aktuella året. Skattereduktion för allmän pensionsavgift, arbetsinkomst (jobbskatteavdrag) och underskott av kapital skall alltså räknas av först från din inkomst och på den slutliga skatt som då återstår kan skattereduktion för husarbete medges. Har du inte haft någon inkomst så kommer du ej heller att få någon skattereduktion. Om det efter deklaration visar sig att du har fått mer i reduktion än du är berättigad till så blir du återbetalningsskyldig.
 • Du har redan utnyttjat ditt utrymme för skattereduktion. 50% av arbetskostnaden, dock maximalt 50 000 kr per person och år kan beviljas som skattereduktion. Om du redan har utnyttjat det utrymmet så kommer utbetalningsbegäran från hantverkaren till Skatteverket ej att godkännas. Han kommer då fakturera dig beloppet istället.
 • Ditt projekt omfattas inte av reglerna för husarbete. Då kommer utbetalningsbegäran från hantverkaren till Skatteverket ej att godkännas. Han kommer då fakturera dig beloppet istället.

På skatteverkets hemsida www.skatteverket.se finns exempel på skatteberäkning och ett skatteuträkningsprogram samt en ordlista över vad som godkänns som husarbete till din hjälp.