Våra styrelsefunktionärer genom åren                
                    
Många medlemmar har offrat mycket av sin tid och arbete och ibland egna pengar, för vår klubb.
Det vore orättvist att framhålla någon speciell.  Låt oss emellertid få erinra om vilka som suttit vid    
rodret i GGIK:s huvudstyrelse.
Den första styrelse, som valdes vid föreningens konstituerande sammanträde den 6 maj 1906 fick
följande utseende: Axel Hällström. Nils Burman, Axel Elfström. W.Svensson och John Nyström.
Till suppleanter utsågs Carl Persson och Pontus Carlsson.
Hur de tyngre styrelseuppdragen fördelats under de gångna 100 åren framgår av nedanstående
uppställning:

 

Ordförande Sekreterare Kassör  
1906-1907 Axel Hällström 1906 Axel Elfström 1906-1908 Nils Burman
1908-1909 J.Th.Nyström 1907 Axel Englund 1909-1910 Lars Rosén
1910 Konrad Wadelius 1908 John Nyström 1911 J.Th.Nyström
1911 Ivar Wesslund 1909 Edvin Svärdström 1912 John Nyström
1912 J.Th.Nyström 1910 Henning Bergström 1913-1914 J.Th.Nyström
1913 Konrad Wadelius 1911 John Nyström 1915-1918 Emanuel Hessel
1914 Erik Zettergren 1912 Erik Hyllengren 1919-1920 Einar Hedlund
1915 Lars Rosén 1913 Emanuel Hessel 1921 Albin Westman
1916 Konrad Wadelius 1914 Johan Widell 1922 Einar Hedlund
1917 John Nyström 1915 Albin Sohlén 1923 Uno Eriksson
1918 Albin Söderlund 1916-1920 Johan Widell 1924 Eskil Westerlund
1919-1920 Konrad Wadelius 1921-1922 Eskil Westerlund 1925-1926 Henry Sjölin
1921 Lars Rosén 1923 Lars Rosén 1927-1928 Helge Westin
1922 Efraim Westerlund 1924-1937 Johan Widell 1929-1933 Evald Wahlund
1923 Henry Sjölin 1938-1942 Gunnar Eriksson 1934-1952 Oskar Norberg
1924-1926 Per-Erik Östlund 1943 Johan Widell 1953-1965 Birger Lindbom
1927-1929 Viktor Eriksson 1944-1946 Sven Eklund 1966-1974 Lennart Lundgren
1930-1940 Arvid Ullström 1947 Yngve Dahlbäck 1975-1976 Håkan Medin
1941-1969 Gottfrid Lindberg 1948-1952 Hans Isaksson 1977-1999 Roger Westin
1970-1971 Curt Larsson 1953-1961 Gunnar Wahlman 2000-2005 Lennart Jansson
1972-1976 Hans Eriksson 1962-1963 Roland Gustavsson 2006-2007 Johan Selinder
1977 Curt Larsson 1964-1969 Bernt Ekholm
1978-1984 Nils Frölander 1970-1973 Monica Eriksson
1985-90½ Sture Johnsson 1974-2000 Curt Larsson
1990½-95 Peter Björebo 2001-2005 Kanslifunktion
1996-1997 Anders Hedbom
1998 Åke Eriksson  
1999-2005 Anders Lené

 

 

1990 Bildades GGIK Innebandy en fristående klubb
med egen styrelse.
1990-1998 Ordf. Stefan Larsson
1999-2005 Ordf. Peter Nordqvist
1993 Bildades GGIK Fotboll en fristående klubb med
egen styrelse.
1993-2005 Ordf. Rolf Ivarsson

 

 

Av GGIK:s ursprungliga förening återstår sedan 1993 ishockyverksamheten (GGIK Hockey)
och arrangörskapet av Godisterrängen och Gävle Maraton (GGIK Fri idrott)

Av Nils Frölander

Nyheter

Historia

Visste ni

62390411
Idag
Igår
Denna Vecka
Denna Månad
Totalt
132323
192926
830606
2437824
62390411

 
Share to Facebook Share to Twitter Share to Google