Swedish English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Tester & Licenser

Klicka på önskad flik

Info om Tester

Information om Tester

Tester
När man börjar konståkning möts man både som åkare och förälder av en massa konstiga ord
som är mer eller mindre obegripliga.
Alla pratar om Basic tester och kortprogram.
För att kunna klassificera åkarna och ge alla en möjlighet att tävla med åkare som är
ungefär lika duktiga, genomgår åkarna tester.

Testerna går ut på att man skall ha godkänt på olika moment som hopp och piruetter.
På sätt och vis kan man jämföra det med de simmärken ni säkert tagit någon gång.
Konståkningstesterna är av två olika typer, friåkning och basictest.
I friåkningstesten ingår hopp och piruetter och i basictesten olika bågar och stegsekvenser.
Den första nivån av tester man genomgår kallas grundtest. För att klara basic grundtest krävs bland annat treavals. I grundtest friåkning ingår till exempel harhopp, flygskär och piruett på en fot.
Efter avklarade grundtester är det dags för ettatester följt av tvåatester och så vidare upp till
nivå sex som är den svåraste där ingår bland annat ett trippelhopp.
Vad som krävs för att klara testnivåerna framgår om man tittar under fliken Olika Test Nivåer.
Testerna görs inför domare.
Basictesterna skall genomföras med god säkerhet. Två försök tillåts på friåkningsmomenten.
Om det endast är ett moment som man missat får man ytterligare två försök.
Missar man även dessa försök får man moment som ´rest´ till nästa test och då behöver
man endast visa upp detta ´rest´-moment.
Missar man två saker måste hela testen göras om.
Det måste gå minst tre veckor innan man får försöka på en test igen.

Mer om Tester

Märken/testerAlla åkare kan ta märken som bevis på sin ökade kunskap inom konståkningen. Vi i SK Gavleskäret använder oss av Sv. konståkningsförbundets märkeskriterier. Det är 6 märken som finns. Varje termin ges åkaren tillfälle att göra märkestagning. Klarar man kriterierna för ett märke kan man köpa det genom klubben.Efter att åkaren klarat av ovanstående märken kan åkaren börja "testa" för domare. Då visar åkaren upp olika element för 2 domare som sedan bedömer om de är godkända/rätt utförda eller inte. När åkaren klarat grundtesterna får hon/han börja tävla.  Det är tränaren som avgör om åkaren är redo för test eller ej.
För att få lov att testa måste åkaren ha en licens som klubben ordnar när det är dags. Det finns i dagsläget 5 basictester och 6 fritester.
 

Alla moment skall utföras i en följd.
Tips: Skriv gärna ut testerna och lägg i din skridskoväska. Då kan du lätt se vad det är du skall träna på och kunna.
Det är bra om du tar för vana att alltid åka igenom din basictest på uppvärmningen.
 
Basic Grund: Halvcirklar framåt ytterskär
Halvcirklar framåt innerskär
Treavalser i följd åt båda håll
Mohawk (innerskär åt båda håll)
Fri Grund: Saxning framåt i åtta
Saxning bakåt i åtta
Treahopp
Piruett på en fot i minst 3 varv, tupposition
Flygskär framåt på stor ytterskärsbåge
 
Basic 1 Halvcirklar bakåt ytterskär
Treor framåt ytterskär
Treor framåt innerskär
Skärombyten framåt ytterskär till innerskär
Skärombyten framåt innerskär till ytterskär

 
Fri 1 Saxning framåt på stor åtta över hela banan ( minst 2/3)
Saxning bakåt på stor åtta
Salchow
Toeloop
Ögel
Ståpiruett minst 6 varv, tupposition
Ståpiruett med ingång bakåt, 3 varv

 

Basic 2

Halvcirklar bakåt innerskär
Treor bakåt ytterskär
Treor bakåt innerskär
Skärombyte bakåt ytterskär till innerskär
Skärombyte bakåt innerskär till ytterskär
Fri 2 Ögel (om den ej genomförts tidigare)
Flip 
Lutz
Axel
Hoppkombination bestående av två olika enkla hopp
Liggpiruett, 6 varv
Sittpiruett, 6 varv
Ståpiruett med ingång bakåt, 5 varv i korsposition

 

Basic 3

Omvända växelvändningar ytterskär
Omvända växelvändningar innerskär
Choctaws (2 höger - 2 vänster osv)
Slinga med skärombyten och choctaws
 
Fri 3 Axel-ögel
Valfritt dubbelhopp
Valfritt dubbelhopp
Ligg-, sitt-, fotbyte-, sitt-piruett, 3 varv i liggposition och 5 varv per fot i sittposition.
Hopp i liggpiruett, 6 varv
Flickor: Himmelspiruett, 6 varv
Flygskärssekvens, minst 3 positioner och med ett fotbyte

 

Basic 4

Öglor bakåt ytterskär eller innerskär
Växelvändningar ytterskär
Växelvändningar innerskär
Snabba "choctaw - vänd - vänd"
 

 

 

 

 

Viss del av informationen här kan vara inaktuell.

För aktuell information för säsongen 13-14
Klicka här

Fri 4

Valfritt dubbelhopp (Ej samma som i test 3)
Valfritt dubbelhopp
Dubbel lutz
Hoppkombination bestående av två dubbelhopp som får vara av samma sort
Liggpiruett med ett fotbyte, 5 varv på varje fot
Hopp i sitt-piruett, 6 varv
Piruettkombination, med ett fotbyte och minst ett byte av position

 
     

Fri 5

Damer/flickor: musik 3, 3,5 eller 4 min
Dubbel axel eller valfritt trippelhopp lägst GOE -1
Välbalanserat program

Poängkrav för damer:
teknisk poäng 27p
Programkomponenter 28 p
totalt 53p

OBS.Testen utförs under tävling.

 

 

  

 

 

 

 

Test Nivåer

Olika Test Nivåer

Svenska Konståkningsförbundets testsystem syftar till

att tidigt utveckla grundläggande skridskoteknik
att bygga upp åkarens teknik i lagom takt
att kvalitetssäkra åkarnas teknik
att klassificera åkarna för tävlingar


Testsystemet består av två delar, basictest och friåkningstest. Basictesterna syftar till att åkarna ska lära sig grundläggande skridskoteknik, bågar, skär och vändningar. Friåkningstesterna syftar dels till att kvalitetssäkra teknikutvecklingen samt att dela in åkarna kunskapsmässigt för tävlingar. Basic- och fritest testas separat. Första testnivån är grundtest och sedan följer test 1 till 4. I friåkning finns dessutom test 5 och 6.
Vid alla tester behövs 2 domare, utom vid fritest 5 och 6 som endast kan genomföras vid A-tävlingar. Lägsta licens som domare ska ha beror på testerna som ska genomföras.
För mera Information Klicka här

Teknikmärken

Teknikmärken

Svenska konståkningsförbundet har tagit fram olika teknikmärken för nybörjare. De 6 första teknikmärkena heter
Konståkningsskola och stiger i svårhetsgrad. Barnen gör momenten för ett märke i taget inför sin ordinarie tränare/ledare.
Möjlighet finns att köpa ett tygmärke.

Märke 1
Chaplingång framåt
Omvänd Chaplin gång bakåt
Bubblor framåt, minst 3 i följd
Köttbulle framåt, huksittande upp till stående                                                                                                                                             

Märke 2
Bubblor bakåt, minst 3 i följd
T-släp, båda benen och på rak linje
Harhopp eller jämfota hopp
Tuppen framåt, båda ben och på raklinje minst 5 meter

Märke 3
Chassé framåt, inre foten på tydligt ytterskär
Parallellåkning bakåt med översteg, ett översteg, ett översteg med glid på varje fot
Piruett på två fötter, minst 3 varv
Treavändning på två fötter (båda hållen)

Märke 4
Flygskär, båda benen med minst 80 procents vinkel på benen, minst 5 meter på rak linje
Treavändning på en fot ytterksär och båda hållen
Piruett på två fötter, minst 6 varv

Märke 5
Halvbågar framåt ytterskär, minst 4 st i följd
Treavals, en på varje fot
Landningsposition bakåt ytterskär, minst 5 sekunder i korrekt position

Märke 6
Saxning framåt, minst en cirkel åt båda hållen
Saxning bakåt, minst en cirkel åt båda hållen
Piruett på ett ben, valfri in- och utåkningsbåge men minst
3 varv i tupp position på ett ben

När man klarat dessa märken kan man gå vidare och träna för Basictest 1 - 4 och Friåkningstest 1 - 6

 

 


Licens & Försäkring

Licens & Försäkring

Tävlingslicens!
För att få tävla eller genomföra ett test måste åkaren ha en Tävlingslicens.
Du kan läsa mer vad som gäller på Svenska Konståkningsförbundets hemsida här...


Licensförsäkringen!
Tävlingslicensen är kopplad till licensförsäkringen. Du ansvarar själv för inbetalningen till Folksam

Försäkringen ger ett visst skydd när du tränar, tävlar eller vid resor till och från träning eller tävling.
Du kan läsa om licensförsäkringen på Folksams hemsida här...
Tänk på att denna försäkring inte ersätter en egen privat olycksfallsförsäkring!

En olycka bör alltid anmälas.
Telefonnummer till Folksam är: 08-772 87 40
Försäkringsnummer för Svenska Konståkningsförbundet: K 64560

 


Share to Facebook Share to Twitter Share to Google 

Nyheter

Från Styrelsen

1748773
Idag
Igår
Denna Vecka
Denna Månad
Förra Månaden
Totalt
301
401
1200
21089
9052
1748773

Your IP: 44.221.73.157
Server Time: 2024-06-14 08:24:03

KontaktFormulär

skgsloggoupph280b

konstagningskridskovita

Symbol-Information

Ni kan även maila direkt till oss på
mailadressen info  och som
avslutning efter info använd
@gavleskaret.se

eller ringa på

Gavleskärets telefonnummer:
070 61 65 222
Klubbens konton: Pg: 209560-2 eller
Bg: 5929-7788.

There is no form with this name or may be the form is unpublished, Please check the form and the url and the form management. 

I

n

f

o