loggover
Select Language

Vi har en mångårig erfarenhet av alla typer av plåt bearbetning.

Och personalen hos oss är utvald med utgångspunkt från yrkeserfarenhet
och flexibilitet samt kunnande från legoproduktion.

Kontinuerlig utbildning samt arbetsrotation inom företaget borgar för personalens helhetsbild av produktionen vilket kommer både kunder och företaget till godo.


husexcellent