HVO Diesel är kompatibel med fossil diesel som är
ett förnybart drivmedel som ersätter fossil diesel.

HVO Diesel är vätgasbehandlad vegetabilisk olja
och/eller animaliska fetter. HVO är dessutom
helt fossilfri och innehåller inga aromatiska
och polycykliska kolväten.

HVO Diesel uppfyller standarden ASTMD 975.

Europeisk standard EN15940 gäller i samtliga
dieselmotorer from 2016-06-04.