Vår affärsmodell bygger på egna produkter och egen kompetens till kompletta lösningar utifrån våra kunders behov.

 

Vårt mål är att leverera det kunderna efterfrågar och bygga på förtroende och kvalitet.

 

Genom hydrogenering av bioolja erhålls ett rent biobränsle av hög kvalitet, propangas för värmeproduktion eller inblandning i metangas men i första hand till att driva processen.