Kallelse till årsstämma i Colabitoil Sweden AB (publ)

170323_Kallelsea_Arsstämma Fullstandiga_beslutsforslag_infor_arsstamma_i_Colabitoil_Sweden_AB-170 Fullmaktsformular_arsstamma_Colabitoil_Sweden_AB-170426

Colabitoil Sweden AB:s företrädesemission förlängs t.o.m 2017-03-16 kl. 15:00

Förlängd företrädesemission  Teckningssedel

Colabitoil Sweden AB:s företrädesemission 2017-02-23 

Teckningstiden inleds Colabitoil teaser villkor Memorandum Anmälningssedel

 

Beslut om företrädesemission 2017-02-08

Beslut om företrädesemission

Kommuniké extra bolagsstämma 2016-12-21

Kommuniké extra bolagsstämma

Colabitoil Sweden AB (Publ.) kallar till extra bolagsstämma 2016-12-02.

Kallelse extra bolagsstämma 20161202 Fullstandiga_beslutsunderlag_Colabitoil_bolagsstamma Extra formulär extrabolagsstämma Colabitoil Bilaga 3A konvertibelvillkor Bilaga 4A konvertibelvillkor Bilaga 6 redogörelse yttrande ABL 15 9 och 10 Bilaga 3 redogörelse yttrande ABL 16-6 och 15-8

Brev till aktieägare 2016-11-07

Brev_aktiägare_20161107