2017-06-29

Colabitoil förvärvar Hällberg & Son

Hällberg & Son

2017-05-05

Företrädesemissionen registrerad hos Bolagsverket

170505_Registrering_Bolagsverket

2017-04-26

Kommuniké från årsstämma i Colabitoil Sweden AB (publ.)

Kommuniké årsstämma

2017-04-06

Colabitoil Sweden AB:s företrädesemission tecknades till 80%

170404_2-Utfall_nyemission

2017-03-23

Aktieägarna i Colabitoil Sweden AB (publ), 556478-4485,
kallas härmed till årsstämma onsdagen den 26 april 2017 kl. 15.00
i bolagets lokaler på Fabriksvägen 53 i Norrsundet.

170323_Kallelsea_Arsstamma

2017-03-09

Colabitoil Sweden AB:s företrädesemission förlängd t.o.m 2017-03-16 kl. 15:00
för mer information om företrädesemissionen gå till fliken "aktiägare" här på hemsidan

Förlängd företrädesemission

2017-03-06

Colabitoil Sweden AB genomför fastighetsförvärv i Norrsundet

Fastighetsförvärv i Nirrsundet

2017-02-23

Idag inleds Colabitoil Sweden AB:s företrädesemission

Teckningstiden inleds

2017-02-08

Beslut om företrädesemission

Beslut om företrädesemission

2016-12-21

Kommuniké extra bolagsstämma

Kommuniké extra bolagsstämma

 

2016-12-02

Colabitoil Sweden AB (Publ.) kallar till extra bolagsstämma.

extra bolagsstämma

2016-10-07

Närkes Allehanda "Ny mack med 100% fossilfritt"

 

2016-06-15

Bolagsstämman 2016-006-02 beslutade att ge styrelsen ett bemyndigande att utge 20%
motsvarande 1.211.23 aktier av befintlig aktiestock för kapitalanskaffning fram till nästa
bolagsstämma.

Protokoll Bolagsstämma

 

2016-06-15

Aktieemissionen avslutades 206-05-15.
Teckningsgraden uppgick till 30%.
Det kapitals som inkom skall användas till en fortsatt utveckling av handel med HVO diesel.

 

2016-04-15

Idag den 2016-04-15 så har European Committee for Standardization godkänt
HVO som drivmedel till samtliga fordon. EN15940 är beteckningen,
nu är det upp till fordonstillverkarna att anpassa sina motorer om det visar sig
att justeringar behöver göras i enskilda fall.

European Committiee


2016-04-03

Arbetarbladet "Grönt ljus för fossilfri dieselfabrik i Norrsundet-

leveranser säkrad till ett 20-tal bussbolag"

AB logo

 

2016-04-02

Gefle Dagblad TV "Nu går Limöbåten på använd frityrolja"

GD logo

2016-04-02

Gefle Dagblad "Då börjar tillverkningen av fossilfri diesel i Norrsundet"

GD logo

2016-03-17

Colabitoil förlänger teckning av aktieemissionen tom 2016-04-15

Information om aktieemissionen finns under fliken "för investerare"

2016-03-07

Artikel om Colabitoil i investeringstipset.se

2016-03-04

Svensk Åkeritidning "Oljeshejkerna på Norrsundet"

Oljeshejkerna från Norrsundet

2016-03-04

Gestrike Magasinet "Colabitoil nya medlemmar i affärsnätverket effect+" 

2016-02-20

Svenska Dagbladet Aktuella Nyemissioner

Colabitoil möter stark efterfrågan på grön diesel

Svenska Dagbladet

2016-01-18

Erbjudande att teckna i nyemission 2016-01-18

Vi kunde under våren/sommaren notera att marknadens intresse för HVO ökade kraftigt, så styrelsen fattade beslut
om att ingå ett samarbetsavtal med Neste. Samarbetsavtalet omfattar försäljning av Nestes produkt HVO Next Btl 100,
som är framställd av i huvudsak animaliska fetter.
Colabitoil har sedan september månad påbörjat försäljning av HVO med mycket god respons från marknaden,
där vi tar marknadsandelar varje vecka.
I och med att de stora motortillverkarna lämnat motorgodkännande för HVO, upp till och med Euro 6 motorer,
så har intresset från marknaden varit starkt och vi ser en tilltagande kundtillströmning. Våra kunder har idag
möjlighet att tanka HVO i två publika stationer, där företagskunder utgör den huvudsakliga kundkategorin,
men det finns redan idag flertalet miljömedvetna privata kunder som nyttjar möjligheten att tanka fossilfritt i
våra anläggningar.
Då intresset för att tanka HVO är väldigt stort, men tillgängligheten på anläggningar begränsat,
ser Colabitoil en god affärsmöjlighet att utöka antalet stationer som tillhandahåller HVO.
Colabitoil kommer under året att etablera ca 10 egna stationer och expandering av tankanläggningar kommer
även att ske både genom samarbetsavtal med befintliga kunder/anläggningar.

Anmälningssedel och memo finner ni under fliken "För investerare"

2015-12-23

Julhälsning 2015

2015-11-19

Måndag den 23 november-

”Vad händer på vägen mot ett fossilfritt samhälle”

På måndag arrangerar Föreningen BioDrivMitt i samverkan med Föreningen Norrsundets Biokombinat
och projektet Green Drive Region en konferens med syftet att informera om pågående aktiviteter i 
näringslivet och hos offentliga organ för att klara övergången till det fossilfria samhället genom att
erbjuda fordonsdrift med biodiesel, biogas, el och vätgas.

Det är 7 år sedan beskedet kom om nedläggningen av Norrsundets Bruk 
och idag håller Norrsundets Energibruk på att byggas upp.

Plats :  Fyren, Kvistholmsvägen 21, Norrsundet

Tid:     Måndag den 23 november 10.00-16.00.

Media inbjuds att särskilt vara med på eftermiddagen pass

14.15-14.45     Studiebesök, Colabitoil 

15.15-16.00     Möt Gävleborgs Landshövding Per Bill  m. fl i

ett panelsamtal kring regionens möjligheter till en fossilfri transportsektor
Se hela programmet i bifogad fil!

Inbjudan

Kontaktperson: Ulla-Karin Enbom, tel 070-6650955 e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Lennart Sjögren, tel 070-6953168 e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Välkommen!

2015-11-06

Volvo Trucks

Volvo "samtliga motorer godkända för 100% HVO"

HVO är en förnybar diesel och framställs av råvaror som vegetabiliska och animaliska fetter från exempelvis
rapsolja eller slakteriavfall. Beroende på råvaran reducerar HVO CO2-utsläppen med upp till 90 procent.
Volvo Lastvagnar godkänner sina Euro 6-motorer enligt den kommande standarden Paraffinic fuels EN15940,
som förutom HVO även omfattar till exempel talloljediesel och Gas to Liquid (GtL).

Läs hela artikeln här:
http://mag.volvotrucks.com/sv-se/sweden/article/?art=4274&ref=1 

2015-10-28

Colabitoil invigiger sin första HVO-Diesel tankstation i Norrsundet intill produktionsanläggningen.
Först ut att tanka var vår vd Jan Nordlöf. Jan säger att placeringen var självklar utifrån vår produktionsanläggning
samt att Norssundets hamn är idag hårt trafikerat av tung trafik som bl.a Sveriges största fiskehamn.

Jan Nordlöf tankar HVO

2015-10-23

Dagens Industri 23/10  "Nu finns HVO diesel för alla som värnar om miljön"
Stor intervju med Colabitoils marknadschef Niclas Bornegrim.

DI 2015-10-23

2015-10-23

BiodrivMitt skriver om Colabitoil i sitt senaste nyhetsbrev.

PDF Download

2015-10-05

Buss- och lastbilstillverkaren Scania ger nu grönt ljust för att driva alla Euro 6-fordon från Scania med HVO, dvs hydrerad vegetabilisk olja,
ett slags syntetdiesel. Om man kör på ren HVO, som kemiskt liknar fossil diesel, kan minskningen av koldioxidutsläppen i bästa fall
uppgå till 90 procent, konstaterar Scania. HVO ger dessutom inga nämnvärda kostnadsökningar och påverkar varken fordonets
egenskaper eller dess underhållsbehov.

Läs hela artikeln: http://www.bussmagasinet.se/2015/10/gront-fran-scania-for-hvo-i-alla-euro-6-fordon/ 

Källa Bussmagasinet.se

2015-09-25

Johan Palmqvist Product Manager Alternative Fuels Scania besökte Colabitoil under fredagen och naturligtvis så anlände Johan
i en av de lastbilar som provas och testas på våra vägar. Scania ligger i framkant när det gäller utveckling för en grön omställning,
där Colabitoil är en ledande aktör på den Svenska marknaden. Snart kan alla Scanias lastbilar rulla på HVO!

Johan Palmqvist

2015-09-11

Scania godkänner Euro 5 och utvalda modeller av Euro 6 för HVO-Diesel.

I enlighet med filosofin om att alla alternativa bränslen behövs,
introducerar Scania nu möjligheten att köra Euro 5- och utvalda Euro 6-lastbilar och bussar på HVO, Hydrogenerated Vegetable Oil.
Enligt tidningen Åkeri & Transports nätbilaga.

HVO är kemiskt sett närmast identiskt med fossil diesel. Vid användning i dieselmotorer ger det en CO2-reduktion på 85 procent
till en något högre bränslekostnad men utan krav på kortare serviceintervaller.

- Scania har redan, tveklöst, fordonsbranschens bredaste erbjudande inom alternativa bränslen, säger Johan Améen,
ansvarig för alternativa bränslen på Scania-Bilar Sverige. Genom att även addera HVO stärker vi den positionen ytterligare.
Tekniskt är HVO ett mycket attraktivt bränsle, utmaningen idag är tillgången i distributionsledet.

I ett första skede godkänner Scania användningen av HVO-bränsle i Euro 5-klassade lastbilar och bussar,
för alla slags driftstyper och applikationer. För Euro 6 genomförs först ett fältprov tillsammans med ett antal utvalda,
större svenska kunder som exempelvis Renova, Kaj Inrikes och Götene Kyltransporter.

Artikeln i sin helhet följ länken här nedan.

Tidningen Å&T nätbilaga

2015-06-22

Volvo Lastvagnar certifierar samtliga motorer för HVO-Diesel

2015-04-14

Årsredovisningen är nu klar för 2014. Ligger under fliken Investerare/Bolagsrapporter.

2015-03-30

Kallelse till årsstämma i Colabitoil Sweden AB AB (publ).

Aktiägare i Colabitoil Sweden AB AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen
den 28 april 2015 kl. 13.00 på vårt kontor, Fabriksvägen 53, 817 13 Norrsundet.

Före stämman med början kl. 11.30 kommer en visning av lokaler och anläggning
att genomföras, därefter bjuds på lunch.

Anmälan och dagordning se bifogad fil.

2014-12-01

Colabitoil har tecknat avtal om inköp av vegetabiliska oljor.

Vi har tecknat avtal om leverans av vegetabiliska oljor för 5 år framåt om
en volym av 30 000ton om året.

Det är ett väldigt förmånligt avtal då priset är fast.
Detta medför att vi kan erbjuda våra kunder ett fast pris.


Vi har nu den första leveransen på väg och är på 100ton.

Avtalet stärker oss som leverantör av drivmedel, men även nya
affärsmöjligheter har uppkommit i samband med avtalet.VD Jan Nordlöf