Norrsundet maj 2017

I mars 2017 genomförde Colabitoil Sweden AB (”Colabitoil”) en företrädesemission av aktier,
i vilken även allmänheten gavs möjlighet att teckna aktier. Genom företrädesemissionen nyemitterades 243 293 aktier,
vilka nu registrerats hos Bolagsverket. 

 

243 293 aktier har registrerats hos Bolagsverket och dessa beräknas vara distribuerade till respektive 
VP-konto/depå den 16 maj 2017. Efter registrering hos Bolagsverket uppgår det totala antalet aktier i
Colabitoil till 7 621 288 stycken och aktiekapitalet till 1 270 220,406 SEK.

Norrsundet juni 2016

Colabitoils emission avslutades 2016-05-15
Teckningsgraden uppgick till 30%.
Det kapital som inkom skall användas till en fortsatt utveckling av handel med HVO diesel.
Ett stort intresse för emissionen innebar en positiv ägarspridning och antalet aktieägare uppgår nu till 130.

Norrsundet mars 2015

Colabitoils emission uppgick till 20 miljoner kronor.
Bolaget fick in 12.231.938 kronor vilket motsvarar en teckningsprocent på 61,16%.
Antalet aktieägare uppgår nu till 44 stycken.

Styrelsen bedömer att emissionen var framgångsrik.
Uppbyggnaden av pilotläggningen har nu påbörjats.