Colabitoil erbjuder nu investerare att ta del av expansionen i ett företag inom en av de mest spännande branscher som finns, (drivmedelsektorn). Drivmedelsbranschen står idag inför stora förändringar och krav på förnyelsebara drivmedel, detta medför en stor omställning gällande framställningen av produkter för att tillgodose marknaden och politiska högt uppsatta mål inom miljöarbetet.

Med vår metod så erhåller man ett utmärkt drivmedel som har högt energiinnehåll och samtidigt är köldtåligt till ett för marknaden attraktivt pris och 100 % förnyelsebart.

Vi kommer uppföra en drivmedelsanläggning i Norrsundet med en kapacitet på 50 miljoner liter om året.

Utdelningspolicy

Från 2016 ska ColabitoilSweden AB  långsiktigt överföra minst 50 procent av resultatet efter skatt, exklusive orealiserade värdeförändringar och uppskjutna skatter, till aktieägarna genom utdelning. 

Vid bedömning av överföringens storlek ska bolagets investeringsalternativ,  finansiella ställning och kapitalstruktur beaktas.

 

  Presentation Colabitoil