Colabitoil skall verka för ett långsiktigt uthålligt och miljövänligt
alternativ inom drivmedelssektorn i vårt samhälle. Bolagets miljöpolicy
skall ligga till grund för det fortsatta miljöarbetet, där övergripande och
detaljerade miljömålen skall uppnås inom ramen för vår drivmedelsproduktion.

Colabitoil är ett långsiktligt ägarbolag för investeringar i energi- och
miljöanläggningar. Bolaget ska skapa ett energioberoende av fossila bränslen
för transportsektorn och minska beroendet av fossila bränslen.

Bolagsordning Bolagsordning

 Miljöpolicy 

Kvalitetspolicy Kvalitetspolicy

 Presentation Colabitoil