I vårt nyhetsarkiv finner du pressreleaser och media om Colabitoil.

2017-06-29

Colabitoil förvärvar Hällberg & Son

Hällberg & Son

2017-05-05

Företrädesemissionen registrerad hos Bolagsverket

2017-04-26

Kommuniké från årsstämma i Colabitoil Sweden AB (publ)

2017-04-06

Colabitoil Swedens AB:s företrädesemission tecknades till 80%

170404_2-Utfall_nyemission

2017-03-23

Aktieägarna i Colabitoil Sweden AB (publ), 556478-4485,
kallas härmed till årsstämma onsdagen den 26 april 2017 kl. 15.00
i bolagets lokaler på Fabriksvägen 53 i Norrsundet.

170323_Kallelsea_Arsstamma

2017-03-09

Colabitoil Sweden AB:s företrädesemission förlängd t.o.m 2017-03-16 kl. 15:00

Förlängd företrädesemission

2017-03-06

Colabitoil Sweden AB genomför fastighetsförvärv i Norrsundet

Fastighetsförvärv

2017-02-23

Colabitoil Sweden AB:s företrädesemission inleds

Teckningstiden inleds

2017-02-08

Beslut om företrädesemission

Beslut om företrädesemission

2016-12-21

Kommuniké extra bolagsstämma

Kommuniké extra bolagsstämma

2016-12-02

Colabitoil Sweden AB (Publ.) kallar till extra bolagsstämma.

extra bolagsstämma

2016-10-07

Närkes Allehanda "Ny mack med 100% fossilfritt"

2016-06-15

Bolagsstämma 2016-06-04. Protokoll under fliken Investerare/Bolagsrapporter.

2016-06-15

Aktieemissionen avslutad 2016-05-15. information under fliken Investerare/Aktieemission.

2016-05-04

Årsredovisningen är nu klar för 2015. Ligger under fliken Investerare/Bolagsrapporter. 

2016-04-15

HVO är godkänd som drivmedel i motorfordon av
European Committee of Standardization i Paris.
Beteckningen är EN15940.

2016-04-03

Arbetarbladet "Grönt ljus för fossilfri dieselfabrik i Norrsundet-
leveranser säkrad till ett 20-tal bussbolag"

2016-04-02

Gefle Dagblad TV "Nu går Limöbåten på använd frityrolja"

2016-04-02

Gefle Dagblad "Då börjar tillverkningen av fossilfri diesel i Norrsundet"

2016-03-17

Colabitoil förlänger teckning av aktieemissionen tom 2016-04-15

2016-03-07

Artikel om Colabitoil i investertingstipset.se

2016-03-04

Svensk Åkeritidning "Oljeshejkerna på Norrsundet"

2016-03-04

Gestrike Magasinet "Colabitoil nya medlemmar i affärsnätverket effect+"

2016-02-20

Svenska Dagbladet Aktuella Nyemissioner

2016-01-18

Erbjudande att teckna i nyemission 2016-01-18

2015-12-23

God Jul & Gott Nytt HVO 2016

2015-11-19

Måndag den 23 november- ”Vad händer på vägen mot ett fossilfritt samhälle”

2015-11-06

Volvo "samtliga motorer godkända för 100% HVO"

2015-10-28

Colabitoil inviger sin första HVO-Diesel tankstation.

2015-10-23

Dagens Industri 23/10  "Nu finns HVO diesel för alla som värnar om miljön"
Stor intervju med Colabitoils marknadschef Niclas Bornegrim.

2015-10-23

Colabitoil i BiodrivMitt nyhetsbrev.

2015-10-05

Scania först ut att godkänna HVO i alla Euro 6-fordon.

2015-09-25

Scania Alternative Fuels på besök i Norrsundet

2015-09-11

Scania godkänner Euro 5 och utvalda modeller av Euro 6 för HVO-Diesel.

2015-06-22

Volvo Lastvagnar certifierar samtliga motorer för HVO-Diesel.

2015-04-14

Årsredovisningen är nu klar för 2014. Ligger under fliken Investerare/Bolagsrapporter.

2015-03-30

Kallelse till årsstämma i Colabitoil Sweden AB AB (publ).

2014-12-01

Colabitoil hat tecknat avtal om inköp av vegetabiliska oljor.