Svetsledningssystem

  

Rörmontage och svetsning ingår i Rörsvets dagliga verksamhet och ett kvalitetsledningssystem för svetsning är upprättat som följer standarden SS-EN 729-2.

WPS

Svetsinstruktioner ( WPS-er ) för svetsmetoder, material, dimensioner och godstjocklekar är upprättade och används när kund, standard och myndighet så kräver.

PED

Vår entreprenadverksamhet följer det europeiska tryckkärlsdirektivet PED ( Pressure Equipment Directive ). Rörsvets har godkända procedurprovningar som följer AFS 1994:4 för normalt förekommande ståltyper.

Svetstekniskt ansvarig

Inom Rörsvets finns en svetsteknisk ansvarig som personalen kan rådfråga när det gäller svetstekniska data.

Svetskompetenser

Personal med svetskompetenser enligt SS-EN 287 finns inom Rörsvets för att utföra svetsning med de flesta metoder, som exempelvis MMB, TIG, MIG, MAG och gassvetsning i följande material:

Kolstål

Låglegerade stål

Rostfritt stål