Kvalitetspolicy för Rörsvets i Sverige AB

 

 

Kvalitet och kvalitetstänkande skall genomsyra företagets alla verksamheter.

Vägledande för kvalitetsnivån på företagets varor och tjänster skall följande kriterier vara:

  • Kundens företagets och myndigheternas uttalade eller underförstådda krav skall uppfyllas.
  • All tillverkning skall ske med den för varje enskild operation bästa metoden.
  • Alla produkter skall hålla god verkstadsstandard oavsett vilka krav som ställts

All personal skall erhålla tillräcklig utbildning och praktik samt för den enskilda operationen nödvändiga instruktioner så att ovanstående kriterier uppfylls.

 

Vill ni läsa mera så kan klicka här för vårt Kvalitetssystem (pdf dokument)

Ni kan även klicka här för att läsa vår Kvalitetsplan för projekt (pdf dokument)