Cookies

Den 25 juli 2003 trädde lagen om elektronisk kommunikation i kraft. Enligt lagen ska besökaren av en webbplats informeras om vad cookies används till och ges möjlighet att vägra sådan användning.

Cookies sparas som små filer på användarens dator. Syftet med cookies är dels för att förbättra för användaren vad gäller individuella inställningar, men även för att ge upphovsmannen en mer tillförlitlig statistik.

På www.franssonsrorab.se används både sessionscookies och “vanliga” cookies. Sessionscookies används som hjälpmedel för inloggning och försvinner när du stänger din webbläsare, och sparas alltså inte, medan den vanliga kakan sparas på din dator en längre tid.

Den vanliga cookien används för att mäta statistik.

Om du som användare inte vill att webbplatsen skall använda temporära cookies ombeds du att stänga av detta manuellt i inställningarna för respektive webbläsare. Om du behöver hjälp för att genomföra detta, hänvisar vi till respektive webbläsares webbplats.

Allmän information om cookies och lagen om elektronisk kommunikation finns på Post- och telestyrelsens webbplats, http://www.pts.se.